BUDOWA DOMÓW

Oferujemy budowę domów jednorodzinnych w systemie zleconym do stanu surowego otwartego oraz surowego zamkniętego.

Od chwili zgłoszenia cały proces budowlany jest organizowany przez nas. Inwestorowi pozostaje jedynie zapewnienie dostawy elektryczności oraz wody na potrzeby budowy. Odtąd, wyręczamy Inwestora ze wszelkich spraw dotyczących realizacji projektu.

 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

    -    formalności urzędowe
    -    zabezpieczenie i oznaczenie terenu
    -    organizacji zaplecza, magazynu
    -    podłączenie do prądu i wody
    -    karczowanie działki
    -    droga dojazdowa
    -    badanie gruntu
    -    wytyczanie budynku w terenie
    -    i inne, jak odwadnianie terenu czy zabezpieczanie materiałów


STAN SUROWY OTWARTY (SSO)

 

STAN „0"

    -    roboty ziemne
    -    przygotowanie i poziomowanie ławic
    -    podbudowa fundamentów
    -    szalowanie i zbrojenie
    -    ławy, stopy, płyty, pale fundamentowe
    -    murowanie ścian fundamentowych
    -    szalowanie i zbrojenie ścian fundamentowych
    -    wykonanie ścian oporowych, tarcz
    -    wykonanie białych wann w szczelnych piwnicach
    -    wykonanie przepustów wody użytkowej
    -    wykonanie podejść do pionów kanalizacji
    -    wykonanie wszelkich izolacji ścian
    -    wykonanie odwodnień
    -    obsypanie fundamentów odpowiednim kruszywem
    -    zagęszczenie urobku do projektowanego wskaźnika "Is" gruntów nasypowych
    -    wylewanie chudego betonu

 

PARTER ORAZ PIĘTRA

    -    izolacje ścian nośnych
    -    wznoszenie ścian nośnych
    -    wykonanie lub montaż nadproży
    -    wykonanie schodów
    -    wykonanie podciągów
    -    wykonanie trzpieni betonowych
    -    wykonanie stropów
    -    wykonanie balkonów
    -    wykonanie belek nad stropem
    -    wykonanie przepustów w stropach

 

PODDASZE UŻYTKOWE

    -    wznoszenie ścian nośnych
    -    wykonanie lub montaż nadproży
    -    wykonanie trzpieni betonowych
    -    wznoszenie ścian kolankowych
    -    wznoszenie ścian szczytowych
    -    wykonanie wieńców obwodowych
    -    montaż kotew
    -    usunięcie szalunków

 

KRYCIE WSTĘPNE DACHU

    -    montaż więźby dachowej
    -    deskowanie i papowanie
    -    membrana dachowa
    -    kontrłaty


STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (SSZ)

 

PRZEGRODY I KOMINY

    -    murowanie kominów spalinowych
    -    murowanie kominów wentylacyjnych
    -    murowanie ścian działowych

 

KRYCIE ZASADNICZE DACHU

    -    montaż obróbek blacharskich
    -    montaż okien dachowych
    -    montaż wyłazu
    -    pokrycie dachu blachą
    -    pokrycie dachu dachówką ceramiczną
    -    pokrycie dachu dachówką betonową
    -    pokrycie dachu gontem bitumicznym
    -    pokrycie dachu łupkiem naturalnym
    -    montaż stopni kominiarskich
    -    montaż płotków śniegowych
    -    rynien i spustów
    -    spustów awaryjnych
    -    kominków wentylacyjnych
    -    masztów i przepustów

 

STOLARKA

    -    montaż stolarki okiennej
    -    montaż stolarki drzwiowej
    -    montaż bramy garażowej
    -    montaż okien przesuwnych

 

Oferujemy niższą cenę z preferencyjną stawką VAT 8% na wykonanie domu zaliczonego do społecznego programu mieszkaniowego.

Koszt netto domu jednorodzinnego budowanego systemem gospodarczym jest niższy, lecz nigdy nie daje gwarancji na poprawne wykonanie robót oraz jakość wbudowanych materiałów.