ORGANIZACJA ROBÓT

-    zgłoszenie rozpoczęcia prac do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
-    karczowanie działki
-    budowa tymczasowej drogi oraz placu składowego
-    zabezpieczenie terenu budowy tymczasowym ogrodzeniem
-    przygotowanie zaplecza socjalnego
-    zasilenie budowy w prąd przez rozdzielnicę budowlaną
-    zasilenie budowy w wodę
-    zabezpieczenie materiałów, magazyn
-    wytyczenie budynku przez uprawnionego geodetę
-    wykonanie ławic
-    przeniesienie rzędnych osi oraz repera
-    badania geotechniczne gruntu
-    prace ziemne
-    wyliczenie materiałów budowlanych
-    zamawianie materiałów budowlanych
-    koordynacja dostaw oraz ilości
-    wykonanie prac ciesielskich
-    wykonanie prac zbrojarskich
-    wykonanie prac murarskich
-    wykonanie prac betoniarskich
-    wykonanie prac izolacyjnych
-    wykonanie prac hydraulicznych
-    rozliczanie robót, materiałów, transportu, kaucji, wypożyczalni itd.
-    wynajem szalunków, rusztowań, maszyn i urządzeń
-    zakup niezbędnej chemii budowlanej
-    kontenery gruzowe, śmieciowe
-    czuwanie nad harmonogramem prac
-    zabezpieczenie ciągłości dostawy materiałów
-    BHP, barierki tymczasowe, zakrycie otworów w stropie
-    uporządkowanie budowy po zakończeniu prac
-    sporządzenie protokołów częściowych oraz końcowego