GEODETA

-    wytyczenie osi lub obrysu budynku
-    wytyczenie poziomu posadowienia
-    wytyczanie obrębu działki
-    wykonanie operatu
-    tyczenie przyłącz do budynku