ROBOTY ZIEMNE, ROZBIÓRKI

-    wyburzanie budynków i budowli
-    segregacja i utylizacja materiału rozbiórkowego
-    usuwanie karp
-    niwelacja terenu
-    prace melioracyjne
-    odwodnienie, sączki
-    zgarnianie humusu
-    wykopy pod fundamenty i piwnice
-    wykopy pod zbiorniki, szamba
-    wykopy pod przyłącza
-    transport urobku
-    wywóz śmieci
-    dostawa kruszywa do podbudowy